Game Fourseam
WFT@UFT (7/8/12) 99.08
GameFourseam
MIA@NYN (4/7/13) 96.25
PHI@MIA (4/13/13) 95.91
MIA@CIN (4/18/13) 96.89
MIA@MIN (4/23/13) 95.48
NYN@MIA (4/29/13) 94.71
MIA@PHI (5/4/13) 95.71
MIA@LAN (5/10/13) 96.21
CIN@MIA (5/16/13) 95.78
PHI@MIA (5/21/13) 95.32
MIA@TBA (5/27/13) 96.33
NYN@MIA (6/1/13) 95.86
MIA@NYN (6/8/13) 96.76
SLN@MIA (6/14/13) 96.34
MIA@ARI (6/19/13) 95.94
MIN@MIA (6/25/13) 95.47
SDN@MIA (7/1/13) 96.07
MIA@SLN (7/7/13) 96.23
WAS@MIA (7/13/13) 95.88
AAS@NAS (7/16/13) 97.23
MIA@COL (7/23/13) 95.99
PIT@MIA (7/28/13) 96.85
CLE@MIA (8/2/13) 96.55
MIA@PIT (8/8/13) 95.08
MIA@KCA (8/13/13) 96.38
LAN@MIA (8/19/13) 96.55
COL@MIA (8/24/13) 96.19
MIA@ATL (8/30/13) 95.92
WAS@MIA (9/6/13) 97.33
ATL@MIA (9/11/13) 96.59
GameFourseam
COL@MIA (3/31/14) 97.58
SDN@MIA (4/5/14) 95.73
MIA@PHI (4/11/14) 97.15
WAS@MIA (4/16/14) 96.52
MIA@ATL (4/22/14) 97.34
ATL@MIA (4/29/14) 96.36
LAN@MIA (5/4/14) 96.25
MIA@SDN (5/9/14) 95.06
GameFourseam
SFN@MIA (7/2/15) 96.84
CIN@MIA (7/9/15) 95.89
MIA@PHI (7/17/15) 96.68
MIA@ARI (7/22/15) 97.36
WAS@MIA (7/28/15) 96.40
SDN@MIA (8/2/15) 96.25
MIA@ATL (8/7/15) 95.88
WAS@MIA (9/12/15) 97.29
MIA@WAS (9/18/15) 97.22
ATL@MIA (9/25/15) 96.92
MIA@TBA (10/1/15) 97.04
GameFourseam
NYA@MIA (4/1/16) 95.63
DET@MIA (4/6/16) 96.25
MIA@NYN (4/12/16) 96.15
WAS@MIA (4/18/16) 95.13
MIA@SFN (4/23/16) 94.51
MIA@LAN (4/28/16) 95.88
ARI@MIA (5/4/16) 95.47
MIL@MIA (5/9/16) 96.74
MIA@WAS (5/15/16) 95.69
WAS@MIA (5/21/16) 97.65
MIA@TBA (5/26/16) 95.95
PIT@MIA (5/31/16) 96.12
NYN@MIA (6/5/16) 95.15
MIA@ARI (6/11/16) 96.71
ATL@MIA (6/21/16) 96.13
CHN@MIA (6/26/16) 96.49
MIA@ATL (7/2/16) 95.32
CIN@MIA (7/8/16) 96.39
NAS@AAS (7/12/16) 95.43
MIA@PHI (7/18/16) 96.32
NYN@MIA (7/23/16) 96.25
SLN@MIA (7/28/16) 95.71
MIA@CHN (8/2/16) 96.67
SFN@MIA (8/8/16) 96.11
MIA@CIN (8/18/16) 97.06
KCA@MIA (8/24/16) 97.35
MIA@NYN (8/29/16) 96.34
MIA@CLE (9/3/16) 96.16
LAN@MIA (9/9/16) 98.04
MIA@ATL (9/14/16) 96.22
WAS@MIA (9/20/16) 96.94