Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
NYY@DET (4/8/16) 0.17 0.00 -0.37 0.00 0.22 0.00
TOR@NYY (5/24/16) 0.20 0.00 -0.11 0.00 0.68 0.00
NYY@TB (5/28/16) 0.54 0.00 0.66 0.00 0.52 0.00
MIN@NYY (6/26/16) 0.34 0.00 0.63 0.00 0.28 0.00
TEX@NYY (6/29/16) 0.01 0.00 0.68 0.00 0.27 0.00
NYY@CWS (7/4/16) -0.06 0.00 0.46 0.00 0.46 0.00
NYY@BOS (8/11/16) 0.58 0.00 1.30 0.45 0.62 0.00
TB@NYY (8/14/16) 0.46 0.00 0.71 0.20 -0.10 0.00
NYY@LAA (8/20/16) 0.07 0.00 1.06 0.53 -0.14 0.00
BAL@NYY (8/26/16) 0.27 0.00 0.52 0.34 0.54 0.00
NYY@KC (8/31/16) 0.13 0.00 0.78 0.55 0.11 0.00
TOR@NYY (9/6/16) 0.00 0.00 0.82 0.34 0.05 0.00
TB@NYY (9/11/16) 0.35 0.00 0.55 0.67 0.05 0.00
NYY@BOS (9/16/16) -0.01 0.00 0.84 0.17 0.19 0.00
NYY@TB (9/22/16) 0.37 0.00 0.94 0.53 0.22 0.00
BOS@NYY (9/27/16) 0.42 0.00 1.45 0.73 0.59 0.00
BAL@NYY (10/2/16) 0.37 0.00 1.09 0.54 1.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
TOR@NYY (5/1/17) 0.33 0.00 0.39 0.61 0.39 0.00
NYY@OAK (6/18/17) 0.24 0.00 0.59 0.77 0.15 0.00
TEX@NYY (6/24/17) 0.17 0.00 -0.14 0.80 0.00 0.00
NYY@CWS (6/29/17) 0.15 0.00 0.48 0.62 0.47 0.00
TOR@NYY (7/4/17) 0.35 0.14 0.15 0.65 0.18 0.00
MIL@NYY (7/7/17) 0.14 0.00 0.22 1.07 0.00 0.00
NYY@MIN (7/18/17) 0.27 0.00 0.52 0.18 0.40 0.00
CIN@NYY (7/26/17) 0.50 0.00 0.45 0.88 0.00 0.00
TB@NYY (7/30/17) 0.51 0.00 0.25 0.88 0.00 0.00
NYM@NYY (8/14/17) 0.45 0.00 1.72 0.39 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BAL@NYY (4/7/18) 1.13 0.00 1.06 0.00 -0.08 0.00
NYY@BOS (4/10/18) 0.95 0.00 0.10 0.38 0.00 0.00
MIA@NYY (4/17/18) 0.46 0.00 0.97 0.86 0.00 0.00
NYY@TB (6/22/18) 0.89 0.00 0.55 0.48 -0.19 0.00
NYY@PHI (6/27/18) 0.05 0.00 1.23 0.73 0.00 0.00
NYY@BAL (7/8/18) 0.28 0.00 0.42 0.83 0.00 0.99
NYY@TB (7/25/18) 0.16 0.00 0.76 0.62 0.55 0.00
NYY@BOS (8/2/18) 0.28 0.87 1.07 0.32 0.16 0.00
TB@NYY (8/15/18) 0.32 0.00 1.07 0.21 0.71 0.00
NYY@BAL (8/25/18) 0.24 0.00 -0.07 0.37 0.75 0.00
NYY@OAK (9/5/18) -0.06 0.00 0.93 0.47 0.56 0.00
NYY@MIN (9/10/18) 0.56 0.00 0.80 0.66 -0.45 0.00
TOR@NYY (9/14/18) 0.23 0.00 0.51 0.47 0.33 0.00
BAL@NYY (9/23/18) 0.30 0.00 0.64 0.16 0.48 0.00
NYY@TB (9/27/18) 0.47 0.00 0.83 0.24 0.00 0.00
NYY@BOS (9/30/18) -0.10 0.00 0.99 0.51 0.55 0.00